Kvarterens historia.

Namnet Knäppingsborg kommer från den vikingaborg som låg på platsen under medeltiden. Men det är på 1700-talet kvarteren byggdes upp så som vi känner dem idag, när snuset och mjölet dammade från de gulputsade fabrikslokalerna.

Det är lätt att dra paralleller till dagens verksamheter i Knäppingsborg – hantverkskunnandet, känslan för kvalitet, kreativiteten – och historien sitter kvar i väggarna.

Bilder & info.