Knäppingsborg

”Gryningens seger” – en del av Norrköping Light Festival

Ljus och ljud möts och fyller Swartzens valv med ett spännande samspel för både ögon och öron. Körens stämmor strömmar från valvet och inbjuder till en omslutande ljus- och ljudmiljö, där dynamiken mellan styckets starka och svaga partier förstärks med hjälp av ljus och färger.

En del av stycket knyter an till atmosfären som skapas i valvet: ”Det folk som vandrar i mörkret har sett ett stort ljus; över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram”

S:t Olofs Kammarkör är en kör med ca 20 medlemmar och med hemvist i S:t Olofs församling här i Norrköping. Valet av musik föll på ett stycke av den skotske tonsättaren James MacMillan med text ur jultidens liturgi komponerad 2007. Längtan efter sången är stor i dessa tider av social distansering.

Skapad av: S:t Olofs Kammarkör och ljussättare Karl Norberg, Norrköping