Knäppingsborg

Föreläsning för butiker och restauranger

Linda och Tina i full action.

På Knäppingsborgs senaste interna möte som hålls med jämna mellanrum med näringsidkarna i kvarteret fick vi besök av Linda och Tina från Twize Communication. En bra presentation om vikten av att synas och ha kännedom om Google och deras tjänster.