Tobaksmagasinet

Magasinet som ligger i hörnet Gamla Rådstugugatan och Skolgatan är en putsad byggnad i tre våningar över stenfot.

Byggnaden uppfördes år 1806 som ett mindre magasin och byggdes troligen om eller ersattes helt år 1820 av nuvarande byggnad.
Huset innehöll stall och vagnsbod, snickarverkstad och höskulle till John Swartz snusfabriker som var belägna längre in i kvarteret. Stallet låg i byggnadens norra del, närmast porten i norr fanns en vagnsbod.
Fasaden är medveten utformad som pendang till den Swartziska gården och den gav därmed de Swartziska fabrikerna en imposant fasad mot Gamla Rådstugugatan, denna utnyttjades i firmans marknadsföring. Eventuellt kan fasaden ha ändrats i samband med en ombyggnad på 1820-talet. En mindre byggnad låg tidigare på platsen.

Byggherre: Johan (John) Swartz d y (1820).