Swartzska huset

Det Swartzska huset uppfördes 1842 som representativ bostad åt John Swartz. Arkitekt var Carl Theodor Malm, som sedan fortsatte vara arkitekt åt Swartz industrier under 40 år. Huset rymmer "Swartzens valv".

Byggnaden är uppförd i två våningar med mezzanin och bakre flygel. För att ge byggnaden tillräcklig storlek byggdes Knäppingsborgsgatan (”gränden ner mot Jungfruspången”) över med ett valv. Detta gav möjligheten att anlägga en park på holmen med direktutgång från den s k Sommarsalongen på andra sidan valvet.

De representativa utrymmena av det Swartzska huset låg ursprungligen ut mot Strömmen i nedre plan (”Herrns våning”) och på andra våningen. Den bakre flygeln och de inre delarna av nedre plan innehöll ekonomiutrymmen.

Kopplat till flygeln låg en vinkelställd länga innehållande stall m m som avgränsade bostadsgården mot industrin.