Swartzska gården

På Gamla Rådstugugatan ligger "Swartzska gården, en byggnad i två våningar samt mezzanin över välvd källare.

Byggnaden uppfördes under 1700-talets mitt som bostadshus, troligen i samband med att kvarnverksamheten etablerades på platsen. Det ursprungliga husets utseende är idag dock okänt, förutom att det hade två våningar och ett högt mansardtak. 1803 brann kvarteret. Branden pågick under en hel vecka. Det är osäkert i vilken omfattning som den nuvarande byggnaden har några äldre delar bevarade, men troligt är att en stor del av tegelmurverket och därmed planlösningen klarade branden. Även en del snickerier från 1760-talet, främst dörrar, finns kvar. Efter branden återuppförs byggnaden med ett flackt valmat plåttak.

Huset beboddes av olika medlemmar av den Swartzska tobaksproducerande grenen av släkten Swartz 1767-1901, då tobaksfabrikens ägare flyttar till en ny villa belägen på Södra Promenaden.