Kvarnkontoret

"Kvarnkontoret" på Knäppingsborgsgatan 1 är en envåningslänga över en källare med flacka valv.

Efter ritningar av Werner Northun uppfördes byggnadens östra del under 1904 som kontorshus. Kvarnkontoret var en del i ett planerat större komplex med en ny silo och ett magasin.

Men det stora nybygget i kvarteret kom aldrig till stånd utan hela kvarnverksamheten flyttades istället till Djurön år 1913.

Idag hyser lokalerna Brasseriet sedan 2010. Tidigare hyresgäster har bl a varit GB Glass och Kulturföreningen Grammofon.