Köksflygeln

Enligt äldre inventeringar är detta hus troligen en av de äldre byggnaderna i kvarteret och har sannolikt fungerat som kök, brygghus och tvättstuga till Swartzska gården.

Huset uppfördes ursprungligen troligen i mitten av 1700-talet och finns med på kartmaterial från 1764.

Tomterna kring kanalen inköptes av familjen Swartz 1761 och kompletterande markinköp skedde sedan 1790.

Branden i kvarteret 1803 började i huset intill, men det är oklart om detta hus skadades, troligen är dock att så skedde. Huset byggdes om i början av 1800-talet, i samband med kvarnen och den Swartzska gården återuppfördes 1804.